Právo odstupu od smlouvy

7. Právo odstupu od smlouvy
Obsah tohoto bodu platí výhradně pro fizickou osobu (dále jen Spotřebitel), která zboží objednává, koupí, používá, využije, je rovněž adresátem nabídky a obchodní komunikace o zboží a přistupuje ke smlouvě mimo cíle její profese, zaměstnání a okruhu obchodní činnosti.
Spotřebitel má právo, v případě smlouvy o koupi výrobku, odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv zdůvodnění ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
Spotřebitel má právo na odstup od smlouvy i v době od uzavření smlouvy do převzetí výrobku.
Spotřebitel nemá právo odstupu od smlouvy v případě nákupu:
– rychle se kazících výrobků, resp. výrobků, které si jen krátkou dobu udrží svou kvalitu,
– všech takových výrobků , které nelze poslat zpět z hygienických důvodů a z důvodů ochrany zdraví,
– zvukové a obrazové nahrávky v uzavřeném obalu, dále smlouvně prodanou kopii počítačového softweru, pokud bylo původní balení porušeno,
– výrobku, který je jednoznačně střižen na osobu Spotřebitele, nebo který byl vyroben na základě příkazů či na vyloženou prosbu Zákazníka.

7.1. Průběh odstoupení od smlouvy

7.1.1. Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit na Kontakty Prodejce (např. poštou, telefaxem nebo elektronickou cestou poslaným dopisem) s použitím údajů dostupnosti uvedených v těchto VSP. K tomu musí Spotřebitel použít vzor formuláře, který je přiložen k e-mailu potvrzujím objednávku, odkud se dá z odkazu stáhnout. Spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy ve stanoveném termínu tehdy, pokud své prohlášení pošle Dodavateli před uplynutím výše uvedené lhůty.

7.1.2. Prokázání toho, že odstoupení od smlouvy bylo provedeno podle směrnic uvedených v bodě 7., je povinností Spotřebitele.

7.1.3. Písemnou formou provedené odstoupení je z hlediska termínu platné tehdy, když Spotřebitel během 14 kalendářních dnů (třeba i čtrnáctým kalendářním dnem) pošle Dodavateli příslušné prohlášení.

7.1.4. Při poslání prohlášení poštovní cestou vezme Dodavatel v úvahu z hlediska termínu den podání na poštu, při vyrozumění e-mailem nebo telefaxem pak den jejich poslání. Spotřebitel musí dopis na poště podat jako doporučený, aby mohlo být jednoznačně dokázáno datum odeslání.

7.1.5. V případě odstoupení musí Spotřebitel bez bezdůvodného zpoždění poslat objednaný výrobek na níže uvedenou adresu přejímacího místa, ale to nejpozději do 14 kalendářních dnů po odeslání prohlášení o odstupu.

7.1.6. Časový termín je klasifikován jako splněný, když Spotřebitel pošle zpět (podá na poště nebo předá jím objednanému kurýrovi) výrobek před uplynutím 14 denního termínu.

7.1.7. Poslání výrobku zpět na adresu Dodavatele musí Spotřebitel provést na vlastní náklady. Na přaní Spotřebitele Dodavetel zorganizuje odvoz zpět, ale náklady na odvoz (300 Kč) zatěžují Spotřebitele. Dodavatel v tomto případě náklady nemůže převzít, pouze poskytne pomoc Spotřebiteli v tom, aby se nemusel organizováním poslání zabývat. Požadavek na takové přání musí zákazník hlásit na kontakty Dodavatele.

7.1.8. Zákazník výrobek, kterého se týká využití práva odstupu nemůže vrátit Dodavateli na dobírku – na dobírku zaslaný výrobek Dodavatel nepřebírá. Při odstupu od smlouvy kromě nákladů na dopravu zpět Spotřebitel jiné náklady nemá.

7.1.9. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, musí Dodavatel neodkladně, ale nejpozději do 14 dnů po obdržení prohlášení o odstupu vrátit částku zaplacenou Spotřebitelem. Dodavatel má právo zadržet navrácení částky do té doby, dokud nedostane výrobek zpět.

7.1.10. Při vracení částky použije Dodavatel stejnou platební formu jaká byla použita při nákupu, s výjimkou dobírky, nebo pokud Spotřebitel nedá souhlas k uplatnění jiné platební formy – při použití této odchylné formy Spotřebitele žádné navýšené náklady nezatěžují.

7.1.11. Spotřebitel má zodpovědnost za případné snížení hodnoty výrobku, pokud toto nastalo při použití, jehož intenzita překročila mez použití potřebného k zjištění charakteru a vlastností výrobku.

7.1.12. Pokud Spotřebitel v případě smlouvy o poskytnutí služby vypoví smlouvu po jejím uzavření a uvedení v platnost, musí během finančního vyrovnání Dodavateli uhradit přiměřené náklady.

7.1.13. Za případné snížení hodnoty výrobku, pokud toto nastalo při použití, jehož intenzita překročila mez použití potřebného k zjištění charakteru a vlastností výrobku může Dodavatel požadovat finanční náhradu. Uhrazení přiměřených nákladů může Dodavatel požadovat také u smlouvy o služby, kterou na jednoznačné přání Spotřebitele před vypršením termínu začal a ten ji vypověděl.