V.Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Informace o ochraně osobních údajů
Informace pro kupující
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Všeobecné Smluvní Podmínky (dále jen VSP) obsahují práva a povinnosti společnosti s ručením omezeným GreenSite Shop (dále jen Dodavatel) zajišťující elektronickou cestou obchodní služby přes své webové stránky www.bonus-shop.cz a služby čerpajícího Zákazníka (dále jen Zákazník). (Dodavatel a Zákazník dále ve společném znění: Strany). VSP se vztahují na každou službu a právnickou transakci, která se uskuteční přes stránky www.bonus-shop.cz, nezávisle na tom, že plnění se realizuje z Maďarska či z jiného státu, ze strany Dodavatele nebo jeho zprostředkovatele.

Údaje dodavatele:
Jméno: GreenSite International a.s.
Adresa: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.
Registrační číslo: 18-10-100726
Daňové číslo: 24789932-2-42
Telefon: + 36 30 414 80 82
E-mail: info@bonus-shop.cz

1. Všeobecná ustanovení a vznik smlouvy mezi Stranami

1.1. Rozsah působnosti těchto VSP se vztahuje na území Maďarska nabízeným všem službám elektronického obchodu, které se uskuteční přes www.bonus-shop.cz nebo k GreenSite International a.s. patřící jiné webové stránce (dále jen Webové stránky) na kterých se nachází elektronický obchodní dům (dále jen Webový obchod). Platnost VSP se dále vztahuje na každou obchodní transakci na území Maďarska, která se uzavře mezi Stranami specifikovanými ve VSP. Nákup ve Webovém obchodě je regulován zákonem č. CVIII. z roku 2001 („Elkertv.“) pojednávajícím o otázkách souvisejících s elektronickými obchodními službami a se službami informační společnosti.

1.2. Nákup ve Webovém obchodě je možný elektronickou cestou odeslanou objednávkou, způsobem určeným v těchto VSP.

1.3. Velká část služeb Webového obchodu je přístupná pro každého uživatele i bez registrace. Některé služby jsou však zpřístupněné až po registraci (poté po přihlášení se), ke které je, odpovídajíce ve VSP zakotveným, oprávněn kdokoli.

1.4. Po odeslání objednávky až do jejího splnění lze smlouvu volně a bez následků upravit, resp. zrušit a to telefonicky nebo cestou e-mailu.

1.5. Jazykem smlouvy je maďarština.

1.6. Dodavatel se nepodřizuje pravidlům žádného kodexu chování.

2. Registrace

2.1. Během registrace na Webovém obchodě Zákazník prohlásí a potvrzuje, že přijímá VSP.

2.2. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění dodávky, za jiné problémy a chyby způsobené chybně a/nebo nepřesně zadanými údaji ze strany Zákazníka. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku zapomenutého hesla ze strany Zákazníka nebo za zneužití Zákazníkova hesla neoprávněnou osobou, pokud zneužití hesla není důsledkem nesprávného postupu Dodavatele.

3. Objednávka

3.1. Základní vlastnosti, charakteristika, pokyny týkající se použití jsou k nalezení na informační stránce ke koupi určeného zboží s tím, že popis podrobných a skutečných vlastností zboží obsahuje přiložený návod k použití zakoupeného zboží. Pokud zakoupené zboží má lepší a výhodnější vlatnosti než to je popsané na Webových stránkách nebo v přiloženém návodu k použití, kvalifikuje se to ze strany Dodavatele jako řádné plnění smlouvy. Máte-li před nákupem dotazy týkající se určeného zboží, Zákaznická služba je vám ochotně k dispozici. K námi prodávaným výrobkům- kde to předepisuje zákon- je přiložený návod k použití či návod k obsluze. Pokud by jste náhodou spolu se zbožím neobdržel povinný návod k použití či návod k obsluze, ihned to nahlašte u Zákaznické služby ještě před tím, než začnete zboží používat, my vám ho pak pošleme. Pokud o kvalitě, základních vlastnostech, o používání a použivatelnosti zboží, potřebujete ješte více informací než je na Webové stránce, prosíme obraťte se na Zákaznickou službu.

3.2. Cena výrobku neobsahuje náklady na dopravu.

3.3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků nacházejících se na Webové stránce s tím, že změna vstupuje v platnost v době publikování změny na Webové stránce. Změna neovlivňí nepříznivě cenu již objednaného výrobku. Při on-line platbě bankovní kartou nemůžeme vracet peníze při poklesu cen, které nastaly v době od poslání platebního oznámení do převzetí zboží. Bezpečnostní kontrola on-line platební transakce trvá minimálně 24 hodin, jen poté je možné převzetí výrobku.

3.4. Pokud se navzdory veškeré pečlivosti Dodavatele objeví na ploše Webové stránky chybná cena, obzvlášť evidentní chyba, např. cena se ve velké míře liší od všeobecně akceptované nebo odhadové ceny, případně cena se objeví v hodnotě „0” Kč či „1” Kč v důsledku systémové chyby, pak Dodavatel není povinnen dodat zboží za chybnou cenu, nýbrž může nabídnout dodání výrobku za správnou cenu. Na základě informace o správné ceně může zákazník odstoupit od koupi. Obrázky výrobků na Webové stránce jsou jen ilustrací, mohou se lišit od skutečnosti.

3.5. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zpožděnou dodávku a ostatní problémy a chyby vzniklé v důsledku Zákazníkem mylně a/nebo nepřesně zadaných dat týkajících se objednávky.
Pro zadání objednávky ve Webovém obchodu je třeba použít Košík. Zákazník může vložit vybrané výrobky do Košíku tak, že buď klikne na jednotlivé výrobky, potéž se objeví stránka s podrobným popisem výrobku a klikne na odkaz „Přidat do košíku” nebo na hlavní stránce klikne na stejný odkaz. Pro změnu nebo zkontrolování obsahu Košíku je třeba kliknout na odkaz Košíku na pravé straně Webové stránky. Pokud Zákazník dokončil nákup a obsah Košíku je definitivní, kliknutím na odkaz Pokladna musí na dané ploše uvést fakturační a dopravní údaje, aby mohl podat objednávku.
K odeslání objednávky dojde ze souhrnné stránky Pokladna následně po kliknutí na odkaz Odeslat objednávku, čímž Zákazníkovi nastane platební povinnost.

4. Korekce chyb

4.1. Zákazník může na Webové stránce od smlouvy kdykoliv odstoupit, ale jen do té fáze, kdy ještě neodeslal objednávku Dodavateli.

5. Smluvní povinnosti, potvrzení

5.1. Po odeslání objednávky Zákazníkem je Dodavatel povinen Zákazníkovi potvrdit příjem elektronickou formou (e-mailem) během 24 hodin. Tento e-mail obsahuje data zadaná Zákazníkem při nákupu nebo registraci (např. informace o účtovaní a dopravě), číslo objednávky, datum objednávky, počet a vyjmenování prvků patřících k objednanému výrobku, cenu výrobku, dopravní náklady a konečnou sumu k zaplacení. Tento potvzující e-mail jen informuje Zákazníka o tom, že objednávka přišla k dodavateli.

5.2. Pokud Zákazník už odeslal objednávku a nalezl chybu v údajích nacházejících se v potvrzujícím e-mailu, musí na to během 1 dne Dodavatele upozornit.

5.3. Objednávka je klasifikována jako uzavření smlouvy elektronickou cestou a je regulována zákonem č. CVIII. z roku 2001 pojednávajícím o otázkách souvisejících s elektronickými obchodními službami a se službami informační společnosti, obsaženým v zákoně V. občanského zákoníku z roku 2013. Smlouva spadá pod působnost vládní vyhlášky 45/2014 (II.26) o pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikateli, která odpovídá smyslu nařízení směrnic Evropské Rady a Parlamentu 2011/83/EU.

6. Dodací a platební podmínky

6.1. Dodavatel objednaný výrobek dopraví za cenu publikovanou ve Webovém obchodě. Předběžná informace o době dopravy: 1 – 15 dnů.

6.2. Dodavatel věnuje zvláštní pozornost profesionálnímu balení objednávek. Pokud přesto by bylo objednané zboží doručeno Zákazníkovi v poškozeném stavu, je povinen neprodleně, ale nejpozději do 1 pracovního dne oznámit poškození balíku písemně, zasláním e-mailu adresovaného dodavateli. E-mail musí obsahovat následující: číslo objednávky, číslo balíku (identifikační číslo pod čárovým kódem na nalepené etiketě), přiložené fotografie o balení a poškození. Zákazník je povinen zachovat originální obal, ve kterém musí odevzdat kurýrní společnosti v případě vyšetřování poškozené zboží. Pokud Zákazník v případě potřeby již nemá k dispozici originální balení, v takovém případě Dodavatel není povinen uhradit škodu.

7. Právo odstupu od smlouvy
Obsah tohoto bodu platí výhradně pro fizickou osobu (dále jen Spotřebitel), která zboží objednává, koupí, používá, využije, je rovněž adresátem nabídky a obchodní komunikace o zboží a přistupuje ke smlouvě mimo cíle její profese, zaměstnání a okruhu obchodní činnosti.
Spotřebitel má právo, v případě smlouvy o koupi výrobku, odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv zdůvodnění ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.
Spotřebitel má právo na odstup od smlouvy i v době od uzavření smlouvy do převzetí výrobku.
Spotřebitel nemá právo odstupu od smlouvy v případě nákupu:
– rychle se kazících výrobků, resp. výrobků, které si jen krátkou dobu udrží svou kvalitu,
– všech takových výrobků , které nelze poslat zpět z hygienických důvodů a z důvodů ochrany zdraví,
– zvukové a obrazové nahrávky v uzavřeném obalu, dále smlouvně prodanou kopii počítačového softweru, pokud bylo původní balení porušeno,
– výrobku, který je jednoznačně střižen na osobu Spotřebitele, nebo který byl vyroben na základě příkazů či na vyloženou prosbu Zákazníka.

7.1. Průběh odstoupení od smlouvy

7.1.1. Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit na Kontakty Prodejce (např. poštou, telefaxem nebo elektronickou cestou poslaným dopisem) s použitím údajů dostupnosti uvedených v těchto VSP. K tomu musí Spotřebitel použít vzor formuláře, který je přiložen k e-mailu potvrzujím objednávku, odkud se dá z odkazu stáhnout. Spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy ve stanoveném termínu tehdy, pokud své prohlášení pošle Dodavateli před uplynutím výše uvedené lhůty. Pro jednoduché oznámení odstupu od smlouvy zajisťuje Prodejce pro Spotřebitele on-line platformu na adrese https://bonus-shop.cz/50001000 . Spotřebitel není povinen ji používat, uplatnit může jakoukoliv z výše uvedených možností.

7.1.2. Prokázání toho, že odstoupení od smlouvy bylo provedeno podle směrnic uvedených v bodě 7., je povinností Spotřebitele.

7.1.3. Písemnou formou provedené odstoupení je z hlediska termínu platné tehdy, když Spotřebitel během 14 kalendářních dnů (třeba i čtrnáctým kalendářním dnem) pošle Dodavateli příslušné prohlášení.

7.1.4. Při poslání prohlášení poštovní cestou vezme Dodavatel v úvahu z hlediska termínu den podání na poštu, při vyrozumění e-mailem nebo telefaxem pak den jejich poslání. Spotřebitel musí dopis na poště podat jako doporučený, aby mohlo být jednoznačně dokázáno datum odeslání.

7.1.5 Do 14 dnů od podání oznámení o odstupu od smlouvy je Spotřebitel povinen postarat se o odvoz balíčku, resp. v případě, kdy nechce využít Prodejcem zajistěnou, bezplatnou službu k odvozu, musí balíček odeslat na adresu: Maďarsko, 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

7.1.6. Dodavatel převezme jen takové výrobky, které splňují podmínky pro odstoupení a podmínky právní a komerční záruky.

7.1.7. Zákazník výrobek, kterého se týká využití práva odstupu nemůže vrátit Dodavateli na dobírku – na dobírku zaslaný výrobek Dodavatel nepřebírá. Při odstupu od smlouvy kromě nákladů na dopravu zpět Spotřebitel jiné náklady nemá.

7.1.8. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, musí Dodavatel neodkladně, ale nejpozději do 14 dnů po obdržení prohlášení o odstupu vrátit částku zaplacenou Spotřebitelem. Dodavatel má právo zadržet navrácení částky do té doby, dokud nedostane výrobek zpět.

7.1.9. Při vracení částky použije Dodavatel stejnou platební formu jaká byla použita při nákupu, s výjimkou dobírky, nebo pokud Spotřebitel nedá souhlas k uplatnění jiné platební formy – při použití této odchylné formy Spotřebitele žádné navýšené náklady nezatěžují.

7.1.10. Spotřebitel má zodpovědnost za případné snížení hodnoty výrobku, pokud toto nastalo při použití, jehož intenzita překročila mez použití potřebného k zjištění charakteru a vlastností výrobku.

7.1.11. Pokud Spotřebitel v případě smlouvy o poskytnutí služby vypoví smlouvu po jejím uzavření a uvedení v platnost, musí během finančního vyrovnání Dodavateli uhradit přiměřené náklady.

7.1.12. Za případné snížení hodnoty výrobku, pokud toto nastalo při použití, jehož intenzita překročila mez použití potřebného k zjištění charakteru a vlastností výrobku může Dodavatel požadovat finanční náhradu. Uhrazení přiměřených nákladů může Dodavatel požadovat také u smlouvy o služby, kterou na jednoznačné přání Spotřebitele před vypršením termínu začal a ten ji vypověděl.

8. Záruka
Garance je u každého výrobku 6 měsíců, s výjimkou těch případů, kdy je v návodu na použití, nebo v popisu výrobku uvedena jiná lhůta.

8.1. Povinná záruka

8.1.1. Dodavatel má podle Občanského zákoníku a Vládního dekretu 151/2003.(IX.22.) na své výrobky povinnost záruky, což znamená, že během záruční lhůty je zbaven záruční povinnosti jen tehdy, pokud dokáže že vada vznikla z nesprávného, určení neodpovídajícího použití výrobku.

8.1.2. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem předáním zboží Zákazníkovi, nebo pokud uvedení výrobku do provozu provádí Dodavatel či jeho pověřenec, dnem uvedení do provozu. Jako trvalý spotřebitelský výrobek jsou klasifikovány výrobky nacházející se v příloze Vládního dekretu 151/2003.(IX.22.), který se vztahuje na povinnou záruku určitého zboží dlouhodobé spotřeby, a na které předepisuje povinnou záruční lhůtu jeden rok. Působnost (věcná) nařízení se vztahuje jen na nové, nepoužité výrobky, které se nacházejí v příloze výše uvedeného nařízení a byly prodány v rámci obchodní smlouvy uzavřené na území Maďarska.
Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly až po předání výrobku Zákazníkovi, například když vada byla způsobena:
– neodborným uvedením do provozu (s výjimkou, že uvedení do provozu provedl Dodavatel nebo jeho pověřenec, resp. když vada vznikla následkem chybného návodu k použití),
– použitím neodpovídajícím určení výrobku, nedodržením předpisů obsažených v návodu k použití – nesprávné skladování, nesprávné zacházení, poškození,
– živelným poškozením, přírodní katastrofou.
Pokud vada spadá pod záruku Zákazník:
– v první řadě-dle vlastní volby- může požadovat opravu nebo výměnu, s výjimkou případů, kdy je splnění zvolené formy záručního požadavku nesplnitelné, nebo by pro Dodavatele znamenalo ve srovnání s jinou formou nepřiměřené navýšení nákladů z hlediska ceny výrobku bez vady, váhy porušení smlouvy a splněním záručního požadavku spojené porušení zájmů Zákazníka.
– pokud Dodavatel opravu nebo výměnu nepodstoupí, s přihlédnutím k zájmům Zákazníka tuto povinnost během předepsaného termínu splnit nedokáže nebo pokud Zákazník přestal mít zájem o opravu nebo výměnu, potom Zákazník-podle vlastního výběru- může požadovat přiměřené snížení kupní ceny a na náklady Dodavatele vadu opraví nebo nechá opravit, popřípadě od smlouvy může odstoupit. Kvůli nevýznamné závadě odstup od smlouvy není možný.
Pokud Zákazník kvůli vadě výrobku během tří pracovních dnů od nákupu (uvedení do provozu) požaduje výměnu, Dodavatel musí výrobek vyměnit, ale pouze za předpokladu, že porucha nedovoluje použití výrobku k účelu ke kterému je určen.
Oprava nebo výměna – s přihlédnutím na vlastnosti výrobku a Zákazníkem očekávané funkčnosti výrobku – se musí uskutečnit během odpovídající lhůty se zachováním zájmů Zákazníka. Dodavatel musí mít snahu o to, aby se oprava nebo výměna uskutečnila během nanejvýš patnácti dnů.
Během opravy lze do výrobku zabudovat pouze novou, nepoužitou součástku.
Do záruční doby se nepočítá ta část doby na opravu, kdy Zákazník nemohl výrobek používat pro účel ke kterému je výrobek určen. Záruční lhůta na vyměněný (opravený) výrobek (část výrobku) se znovu obnovuje (začíná) v případě výměny (opravy) výrobku nebo části výrobku, a rovněž když se vada objeví v následku opravy.

8.1.3. Náklady spojené s plněním záručních povinností zatěžují Dodavatele.

8.1.4. Dodavatel je od záruční povinosti oproštěn jen v tom případě, že příčina závady vznikla až po splnění dodávky.

8.1.5. Zákazník ale nemá právo za stejnou závadu uplatnit najednou, souběžně požadavek záruky a odpovědnosti za vadu příslušenství s požadavkem záruky a odpovědnosti za vadu výrobku. Kromě tohoto omezení jsou Zákazníkovi přiznána práva vyplývající ze záruky bez ohledu na oprávnění určená v bodech 9.1 a 9.2.

8.1.6. Záruka se netýká uplatnění zákonem daných práv Zákazníka na náhrady škody, resp. odpovědnosti za vady výrobku nebo příslušenství.

8.1.7. Pokud mezi Stranami dojde k právní rozepři, kterou nedokáží urovnat mírovou cestou, může Zákazník zahájit proces u Smírčího komise na základě informací popsaných v bodě 12.2.

8.2. Dobrovolná záruka

8.2.1. Dodavatel na výrobky prodávané na jeho Webové stránce přebírá záruku (garanci), jejíž lhůta je uvedena v záručním listu, a která může být i delší než je předepsáno zákonem. Dodavatel sdělí záruční lhůtu na jednotlivé výrobky prostřednictvím údajů na záručním listu, nejpozději při přejmutí záručního listu Zákazníkem.

9. Odpovědnost za vady

9.1. Odpovědnost za vady příslušenství

9.1.1. Zákazník, v případě chybného plnění Dodavatelem, může uplatnit u Dodavatele požadavek na odpovědnost za vady příslušenství. V případě spotřebitelské smlouvy může Zákazník tento požadavek uplatnit po dobu 2 let od převzetí u těch závad, které se vyskytly už při převzetí zboží. Po projití dvouleté lhůty už Zákazník požadavek na odpovědnost za vady zboží uplatnit nemůže.

9.1.2. V případě nespotřebitelské smlouvy může oprávěnec uplatnit požadavky na odpovědnost za vady zboží během 1 roční lhůty.

9.1.3. Zákazník, podle vlastní úvahy, může požadovat opravu nebo výměnu, s výjimkou toho případu, kdy je splnění zvolené formy nemožné, nebo pro Dodavatele znamená neúměrné navýšení nákladů vzhledem k nákladům ke splnění jiné formy. Pokud Zákazník opravu nebo výměnu nežádal, nebo nemohl žádat, potom může požadovat přiměřené snížení protislužby nebo na náklady Dodavatele vadu opraví nebo nechá opravit, popřípadě od smlouvy může i odstoupit. Kvůli nevýznamné závadě odstup od smlouvy není možný.

9.1.4. Zákazník ze zvolené formy může přejít na druhou, ale náklady na přechod musí uhradit, s výjimkou případu kdy to bylo nutné nebo to zapřičinil Dodavatel.

9.1.5. Zákazník je povinen po zjištění závady okamžitě, ale ne později než dva měsíce po zjištění závady, informovat o závadě Dodavatele.

9.1.6. Zákazník může svůj požadavek na odpovědnost za vadu zboží uplatnit přímo u Dodavatele.

9.1.7. Během šesti měsíců od splnění smlouvy není podmínkou uplatnění odpovědnosti za vadu příslušenství nic jiného než sdělení výskytu závady, pokud Zákazník prokáže, že výrobek koupil od Dodavatele (vykázáním ůčtu nebo jeho kopie). V takovém případě je Dodavatel zbaven odpovědnosti jen tehdy, když dokáže že závada výrobku vznikla až po předání Zákazníkovi. Pokud Dodavatel dokáže, že závada vznikla až u Zákazníka, není povinen právo za odpovědnost uznat. Po uplynutí šesti měsíců od splnění je už Zákazník povinen dokázat, že jím zjištěná závada existovala už při splnění.

9.1.8. Pokud Zákazník uplatnění odpovědnosti za vadu požaduje jen na z hlediska závady oddělitelnou část výrobku, pak se tento požadavek na ostatní části výrobku nepovažuje za uplatněný.

9.2. Odpovědnost za vady výrobku

9.2.1. V případě závady výrobku (movitost) může Zákazník jako spotřebitel uplatnit požadavek na odpovědnost za vadu příslušenství podle bodu 9.1. nebo na odpovědnost za vadu výrobku.

9.2.2. Zákazník však nemá právo na to, aby požadoval najednou, paralelně uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku a za vadu příslušenství. V případě úspěšného uplatnění požadavku na odpovědnost za vadu výrobku však může Zákazník na vyměněný výrobek nebo jeho opravenou část uplatnit u výrobce požadavek na odpovědnost za vadu příslušenství.

9.2.3. Zákazník v případě požadavku odpovědnosti za vadu výrobku může žádat pouze opravu nebo výměnu výrobku. Při uplatnění tohoto požadavku musí závadu výrobku dokazovat Zákazník.

9.2.4. Výrobek je klasifikován jako závadný v tom případě, pokud při uvedení do provozu neodpovídá právoplatným podmínkám na kvalitu, nebo pokud nedisponuje vlastnostmi, které jsou udány v popisu od výrobce.

9.2.5. Zákazník může uplatnit požadavek na odpovědnost za vadu výrobku během dvou let od uvedení výrobku do provozu výrobcem. Po uplynutí této lhůty tuto výsadu ztratí. Zákazník po zjištění závady musí tuto bez prodlení nahlásit výrobci. Nahlášení závady do doby dvou měsíců od jejího zjištění je považováno za neprodlené. Za škodu která vznikla pozdním oznámením závady je odpovědný Zákazník.

9.2.6. Požadavek odpovědnosti za vadu výrobku může Zákazník uplatnit u výrobce movitosti nebo u provozovatele (Dodavatel).

9.2.7. Dle občanského zákoníku je jako výrobce klasifikován ten kdo jej produkoval a jeho distributor.

9.2.8. Výrobce, distributor (Dodavatel) je oproštěn od odpovědnosti za vadu výrobku, pokud může dokázat, že:
výrobek nevyrobil nebo neuvedl do provozu v okruhu své obchodní činnosti, nebo
závada podle stavu rozvoje vědy a techniky nebyla v době uvedení do provozu poznatelná, nebo
závada na výrobku vznikla následkem povinného použití úředního předpisu nebo zákona.

9.2.9. Výrobci, distributorovi (Dodavateli) stačí k oproštění dokázat jen jednu příčinu.

10. Odpovědnost

10.1. Informace nacházející se na Webové stránce byly uveřejněny v dobré víře, ale slouží výhradně k informačním cílům, za přesnost a úplnost informací Dodavatel nenese odpovědnost. Ceny, fota a popisy které jsou uvedeny na naší domovní stránce jsou pouze informativního charakteru a nejsou klasifikovány jako podání nabídky.

10.2. Při objednávce z naší Webové stránky na objednání poslaný počítačový vzkaz ještě nevytvoří objednávku. Ceny uvedené na naší domovní stránce jsou platné od chvíle jejich uvedení, s výjimkou, že se přes veškerou pečlivost objeví na ploše stránky chybná cena, obzvlášť evidentní chyba, např. cena se ve velké míře liší od všeobecně akceptované provozní ceny, případně se cena objeví v důsledku systémové chyby či se změní nepříznivým vlivem nečekaných událostí, pak Dodavatel není povinnen dodat zboží za chybnou cenu, nýbrž může nabídnout dodání výrobku za správnou cenu. Na základě informace o správné ceně může zákazník odstoupit od koupi. Od nabídky, předběžné smlouvy a smlouvy může kterákoliv strana bez závazků odstoupit.

10.3. Zákazník může používat Webové stránky pouze na svoje riziko a akceptuje, že Dodavatel nenese odpovědnost za majetkové a jiné škody které se vyskytnou v průběhu používání stránky, kromě odpovědnosti za porušení smlouvy způsobené úmyslně, v důsledku hrubé nedbalosti nebo trestního činu, a ohrožující život, fyzický stav a zdraví.

10.4. Dodavatel vylučuje veškerou odpovědnost za chování uživatelů na Webové stránce. Zákazník je v plné míře a výhradně odpovědný za své chování, Dodavatel v takových případech, v zájmu objasnění porušení práv, spolupracuje v plné míře s postupujícím úřadem.

10.5. Službu zajišťující stránky mohou obsahovat takové odkazy (link-y), které přesměřují Zákazníka na stránky jiných dodavatelů. Za jejich zásady ochrany osobních údajů a za jejich jiné činnosti Dodavatel nenese odpovědnost.

10.6. V průběhu používání Webových stránek Zákazníkem případně dosažený obsah je Dodavatel oprávněn, ale není povinnen kontrolovat a s ohledem na uveřejněný obsah má Dodvatel právo, ale není povinnen hledat příznaky poukazující na protiprávní činnost.

10.7. Z důvodu globálního charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v průběhu používání Webových stránek postupuje i s dodržením předpisů národního práva. Pokud jakákoli činnost související s používáním webové stránky podle platného práva země Zákazníka není povolena, za používání nese odpovědnost výhradně Zákazník.

10.8. Pokud Zákazník na Webové stránce nalezne nepřesný obsah, je to povinen neprodleně nahlásit Dodaveteli. Pokud Dodavatel v rámci dobré víry provedeným postupem námitku uzná za opodstatněnou má právo informace neprodleně smazat nebo upravit.

11. Autorská práva

11.1. Webová stránka podléhá ochraně autorských práv. Dodavatel je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem autorských práv na Webové stránce a veškerého uveřejněného obsahu, který se objeví v průběhu zajištení služeb: jakémukoliv autorskému dílu a jinému duševnímu výtvoru (pod tím se rozumí mimo jiné veškerá grafika a ostatní materiály, uspořádání plochy a editování Webové stránky, použité softwerové a jiné nápady, provedení, řešení).

11.2. Uložení obsahu Webové stránky či její části fyzicky nebo na datové nosiče nebo jejich vytištění pro soukromé účely je možné na základě předcházejícího písemného svolení Dodavatele. Použití mimo soukromé účely -např. uložení v databázi, předání, zveřejnění, umožnění stáhnutí, uvedení do obchodního provozu- je možné jen s předběžným písemným svolením Dodavatele.

11.3. Kromě práv jednoznačně určených v těchto VSP neopravňuje registrace, použití Webové stránky a ani jediné ustanovení VSP Zákazníka k tomu, aby mohl použít či využívat jakákoliv obchodní jména nebo ochranné známky. Kromě zobrazení Webové stránky při jejím účelovém použití, k tomu potřebného dočasného rozmnožování a zhotovení kopií pro soukromé účely nelze další duševní výtvory v žádné jiné formě použít nebo využívat bez předchozího písemného svolení Dodavatele.

12. Možnosti uplatnění práv

12.1. Vyřizování stížností
Zákazník může svoje spotřebitelské námitky k výrobku nebo činnosti Dodavatele podat na kontaktech zákaznické služby.
Podle platných právních předpisů musí slovní stížnost Dodavatel okamžitě vyšetřit a podle možnosti řešit, pokud to charakter stížnosti umožňuje. Pokud Zákazník s řešením stížnosti nesouhlasí nebo pokud okamžité vyšetření není možné, pak Dodavatel okamžitě o stížnosti a svém názoru na ní sepíše protokol, a v případě slovní stížnosti po telefonu, ho pošle během třiceti dnů spolu s věcnou odpovědí Zákazníkovi. Dále pak jedná podle ustanovení nacházejících se u psané stížnosti.
U telefonické stížnosti je Dodavatel povinen stížnost označit identifikačním číslem, které pomáhá při zpětném vyhledávání stížnosti. Toto číslo je Dodavatel povinen sdělit Zákazníkovi.
V případě psané stížnosti je Dodavatel povinen stížnost během třiceti dnů od příchodu stížnosti vyšetřit, věcně odpovědět a postarat se o to, aby se odpověď dostala k Zákazníkovi. Pokud Dodavatel stížnost zavrhne, musí svůj názor na toto odepření ve věcné odpovědi zdůvodnit.
Protokol sepsaný o stížnosti a kopii odpovědi musí Dodavatel uchovat po dobu pěti let.
Dodavatel stížnosti Zákazníka přijímá v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00 na kontaktech udaných v bodě 12.1.


12.2. Ostatní možnosti uplatnění práv
Pokud se případně spotřebitelský právní spor mezi Dodavatelem a Zákazníkem nevyřeší v rámci jednání s Dodavatelem, před Zákazníkem jsou otevřené následující možnosti uplatnit svá práva:
Vyřešit spor související s kupní smlouvou, která byla uzavřena elektronickou cestou online se zahraničním obchodem , je možné podáním stížnosti přes online platformu elektronickou cestou kliknutím na tento odkaz.
Smírčí komise. V zájmu mírového vyřízení právnického sporu mimo soudní cestu s ohledem na kvalitu, bezpečnost a použití předpisů odpovědnosti za výrobek, dále pak spotřebitelského sporu o vzniku a plnění smlouvy, může Zákazník vyvinout iniciativu na zahájení řízení u smírčí komise fungující při odborné komoře příslušející k sídlu Dodavatele (9700 Szombathely, Kéthly Anna utca 5.). Podle předpisů vztahujících se na smírčí komise je za spotřebitele podle zvláštního zákona považováno i civilní sdružení, církev, činžovní dům, bytové družstvo, mikro, malé a střední podnikatelství, které zboží objedná, koupí, dostane, užívá, disponuje jím nebo je adresátem nabídky a obchodní komunikace.
Vas Megyei Békéltető Testület
Adresa: Magyarország 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonní číslo: + 36 94 312-356
Fax : + 36 94 316-936
Předseda: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail: vmkik@vmkik.hu

13. Ostatní ustanovení

13.1. Webový obchod je informační systém, jehož bezpečnostní úroveň je přiměřená, její používání neznamená riziko, ale doporučujeme učinit následující preventívní opatření: používejte aktualizované antivirové a spyware ochranné softwery, nahrajte si aktualizované databáze operačního systému. Zákazníkovo nakupování přes webové stránky předpokládá znalost meze technických možností internetu a akceptování z technologie vyplývajících výskytů možných chyb.

13.2. Dodavatel zakázky ze svých kamenných obchodů a z internetového obchodného domu plní jenom ve výši obvyklého množství běžné domácnosti.

13.3. Dodavatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit podmínky VSP. Dodavatel o změnách před nabytím jejich platností vyrozumí uživatele e-mailem. Po nabytí platnosti změn musí registrovaní uživatelé po přihlášení se na stránku vysloveně akceptovat změny k dalšímu používání stránky.

13.4. V případě právního sporu, který se týká sporných otázek pocházejících z této smlouvy, smluvní strany rozhodnou o kompetenci Okresního soudu v Szombathely, resp. na základě věcné příslušnosti Soudu v Szombathely.

11.07.2018

Informace o ochraně osobních údajů
Informace o správě údajů Datum schválení: 11.07.2018 Obsah

Informace o správě údajů

Datum schválení:  11.07.2018

Obsah

 

Informace o správě údajů

Údaje správce údajů

Právní rámec, právní základ, cíl, okruh spravovaných osobních údajů a doba trvání správy údajů prováděných na webové stránce.

Zpracování údajů

Práva dotyčného

Správce údajů

Název: GreenSite International Zrt.

Sídlo: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

 

Poštovní adresa, vyřizování stížností: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.

 

E-mail: info@bonus-shop.cz

 

Telefonní číslo: +36 30 414 80 82

 

Webová stránka: http://www.bonus-shop.cz

 

Poskytovatel služby uložení údajů

Název: UNAS Online Kft.

 

Poštovní adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

 

E-mailová adresa: unas@unas.hu

 

Telefonní číslo:

 

Popis správy údajů prováděné během provozování webového obchodu

 

Informace spojené s použitím souborů cookie

Co je cookie?

Správce údajů používá při návštěvě na webové stránce takzvané  cookie.  Cookie je informační balíček sestávající z písmen a číslic, který posílá naše webová stránka Vašemu prohlížeči s tím cílem, aby uložil určitá nastavení, usnadnil použití naší webové stránky a spolupracuje v tom, abychom o našich návštěvnících shromáždili několik relevantních informací statistického charakteru. 

 

Určitá část cookie neobsahuje osobní informace a není použitelná na identifikaci použivatele, jejich jistá část však obsahuje takový identifikační kód – tajný, náhodně vytvořený sled čísel - který Váš přístroj ukládá a tím zajisťuje Vaši identifikovatelnost. Dobu funkčnosti jednotlivých cookie obsahuje popis, který se na tyto cookie vztahuje.

 

Právní rámec a právní základ pro soubory cookie:

 

Podle článku 6 odst. (1) bod a) Nařízení je právním základem Váš souhlas.

 

Hlavní parametry souborů cookie používaných webovou stránkou:

 

Google Adwords cookie : Když někdo navštíví naši stránku, pak se návštěvníkův cookie identifikátor přiřadí do seznamu remarketingu. Google cookie – např. NID a SID cookie – používá v produktech Google, např. přizpůsobení  inzercí objevujících se v Google Vyhledávání. Takové cookie používá například na to, aby zaznamenal Vaše poslední vyhledání, interakce s předchozími inzercemi jednotlivých inzerentů a výsledky vyhledání, dále pak Vaši návštěvnost na webových stránkách inzerentů. Funkce sledování konverze AdWords používá cookie. Když daná osoba klikne na inzerci, pak jsou pro sledování prodejů provedených po inzerci a jiných konverzí ukládány cookie na počítač použivatele.  Několik častějších způsobů využití  cookie: výběr inzercí na základě toho, co je pro daného použivatele podstatné,

na zdokonalení hlášení o výkonu kampaní,  a na vyloučení toho, aby se objevila taková inzerce, kterou už si použivatel prohlédnul.

 

Google Analytics cookie:  Google Analytics je analytický prostředek Google, který pomáhá vlastníkům webové stránky a aplikací v tom, aby získali přesnější přehled o činnosti návštěvníků. Tato služba používá cookie, aby shromažďovala informace a zhotovila zprávu ze statistických údajů vztahujících se na používání webové stránky bez toho, že by pro Google identifikovala jednotlivé návštěvníky. Hlavní cookie používané prostřednictvím Google Analytics jsou „__ga” cookie. Kromě zhotovení zpráv ze statistických údajů používání webové stránky - a spolu s několika dříve uvedenými inzertními cookie - se dá Google Analytics použít i na to, abychom podstatnější inzerce zobrazili v Google produktech (např. Google Vyhledávání) a po celém internetu.

 

Remarketing cookies: Pro dřívější návštěvníky nebo použivate lze nalézt na Google Display Síti prohlížení na dalších webových stránkách, resp. mohou se objevit při vyhledávání výrazů spojených s jejich službami nebo produkty.

 

Cookies nezbytně potřebné k provozování stránky: Tyto cookies jsou pro použití webové stránky nepostradatelné a umožňují  použití základních funkcí webové stránky. Bez jejich přítomnosti nemůžete dosáhnout na hodně funkcí stránky. Životnost těchto cookies je omezena pouze na dobu pracovního procesu.

 

Cookies sloužící ke zlepšení zážitku použivatele: Tyto cookies sbírají informace o užívání webové stránky návštěvníkem, např. které stránky navštěvuje nejčastěji, nebo jaká oznámení o chybách dostává od webové stránky. Tyto cookies neshromnažďují informace o identitě návštěvníků, tj. pracují s obecnými informacemi. Takto získané údaje používáme na zlepšení výkonu webové stránky. Životnost těchto cookies je omezena pouze na dobu pracovního procesu.

 

Cookie pracovního procesu: Tyto cookie ukládají místo pobytu návštěvníka, jazyk prohlížeče a měnu platby. Jejich životnost je do uzavření prohlížeče, nebo maximálně 2 hodiny.

 

Cookie pro věkově omezený obsah: Tyto cookie zaznamenají souhlas s věkově omezeným obsahem, a to, že dotyčný je starší 18 let. Jejich životnost je do uzavření prohlížeče.

 

 

Cookie posledního prohlédnutého produktu: Uloží produkty, které si návštěvník prohlédl naposledy, jejich životnost je 60 dní.

 

Cookie poslední prohlédnuté kategorie: Uloží poslední prohlédnutou kategorii. Jeho životnost je 60 dní.

 

 

Cookie doporučených výrobků: Zaznamená seznam výrobků, které se nacházejí u funkce „doporučuji svému známému”. Jeho životnost je 60 dní.

 

Mobil verze, design cookie: Detektuje přístroj návštěvníka, u mobilu přepne na úplné zobrazení. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie souhlasu s cookie: Při vstupu na stránku v upozorňujícím panelu souhlasí s vyjádřením o uložení cookies. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie košíku: Zaznamená výrobky vložené do košíku. Jeho životnost je 365 dní.

 

Cookie inteligentní nabídky: Zaznamená podmínky zobrazení inteligentních nabídek (např. zda návštěvník už byl na stránce, jestli má objednávku). Životnost je 30 dní.

 

employee_login_last_email : Při přihlášení uloží e-mailovou adresu , životnost do uzavření prohlížeče.

 

predictionio: Cookie identifikující návštěvníka pro nabídku inzerce odpovídající dané osobě. Životnost je 3 měsíce.

Facebook pixel (Facebook cookie): Facebook-bod obrazu je takový kód, s jehož pomocí se na webové stránce připravuje hlášení o konverzích, dají se sestavit cílové skupiny, a vlastník stránky dostává podrobné analytické údaje o používání stránky návštěvníky. Pomocí Facebook pixelu mohou být na ploše Facebooku zobrazeny pro návštěvníky na tělo šité nabídky a inzerce. Zásady správy údajů na Facebooku můžete naleznout zde:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie, pak pro Vás určité funkce nebudou dosažitelné. Více podrobností o vymazání souborů cookie naleznete v následujícím odkazu:

 

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Údaje spravované v zájmu uzavření a plnění smlouvy

Správa údajů v zájmu uzavření a plnění smlouvy může nastat ve více případech. Upozorňujeme Vás, že správa údajů spojená s vyřizováním stížnosti a garance je prováděna jen tehdy, pokud jste využili právo na uplatnění některého z uvedených případů.

 

Pokud jste ve webovém obchodě nenakupovali, jen jste náš webový obchod navštívili,pak se na Vás vztahuje správa údajů s marketingovým cílem, pokud jste nám k ní dali souhlas.

 

 

Podrobnější popis případů správy údajů v zájmu uzavření a plnění smlouvy:

Navázání kontaktu

Když se na nás obrátíte s otázkou na nějaký výrobek prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo formuláře k navázání kontaktu.

 

Předběžné navázání kontaktu není povinné, objednávat ve webovém obchodě můžete i bez toho.

 

Spravované údaje

 

Údaje, které jste zadali při navázání kontaktu.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje spravujeme jen do uzavření navázání kontaktu.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytnete Správci údajů navázáním kontaktu. [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec a)bod]

 

Registrace na webové stránce

Uložením údajů zadaných při registraci může Správce údajů zajistit pohodlnější službu (např. při dalším nákupu už dotyčná osoba nemusí znovu uvádět své údaje). Registrace není podmínkou uzavření smlouvy.

 

Spravované údaje

 

Během správy údajů operuje Správce údajů s Vašim jménem, adresou, telefonním číslem, e-mailovou adresou, časovým údajem nákupu a vlastnostmi nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který poskytnete Správci údajů registrací. [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec a)bod]

 

Zpracování objednávky

Činnosti správy údajů potřebné pro splnění smlouvy během zpracování objednávek

 

Spravované údaje

 

Během správy údajů operuje Správce údajů s Vašim jménem, adresou, telefonním číslem, e-mailovou adresou, časovým údajem nákupu, číslem objednávky a vlastnostmi nakoupeného výrobku.

 

Pokud jste podali ve webovém obchodě objednávku, pak je zadání údajů a správa údajů pro splnění smlouvy nezbytná.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje spravujeme podle promlčecí doby občanského zákoníku po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

Splnění smlouvy.  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec  b)bod]

 

Vystavení faktury

Proces správy údajů probíhá v zájmu splnění právně odpovídajícímu vystavení faktury a povinnosti uchování účetních dokladů. Podle Zák. o Úč. 169. § (1)-(2) odst. musí hospodářské společnosti ukládat účetní doklad, který přímo nebo nepřímo podporuje účetnictví.

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Vystavené faktury se podle Zák. o Úč. 169. § (2) odst. musí uchovat po dobu 8 let od vystavení faktury.

 

Právní základ správy údajů

 

Podle zákona o DPH z roku 2007 CXXVII. 159. § (1) odst. je vydání faktury povinné a podle zákona o účetnictví z roku 2000 C. törvény 169. § (2) odst. se musí faktura uchovat po dobu 8 let. [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odstavec c)bod]

 

Správa údajů spojených s dopravou zboží

Proces správy údajů probíhá v zájmu dodání objednaného výrobku.

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Správce údajů operuje s údaji po dobu dopravy objednaného zboží.

 

Právní základ správy údajů

 

Splnění smlouvy [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. b) bod].

 

Garanční řízení

Proces správy údajů probíhá v zájmu vyřízení garančních stížností. Pokud si žádáte garanční řízení, je zadání údajů a jejich správa naprosto nezbytná.

Spravované údaje

Jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti, název a vlastnosti nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Podle zákona o ochraně spotřebitele ukládáme garanční stížnosti po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

To, že se na nás obrátíte s žádostí o vyřízení garance, je Vaše dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1997 CLV.  17/A. § (7)odst. uložit stížnost po dobu 5 let  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. c)bod].

 

Vyřizování jiných spotřebitelských stížností

Proces správy údajů probíhá v zájmu vyřízení stížností spotřebitelů. Pokud se na nás obrátíte se stížností, je zadání údajů a jejich správa naprosto nezbytná.

 

Spravované údaje

 

Jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka, obsah stížnosti, název a vlastnosti nakoupeného výrobku.

 

Životnost správy údajů

 

Podle zákona o ochraně spotřebitele ukládáme stížnosti po dobu 5 let.

 

Právní základ správy údajů

 

To, že se na nás obrátíte s žádostí o vyřízení stížnosti, je Vaše dobrovolné rozhodnutí, ale pokud se na nás obrátíte, jsme povinni podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1997 CLV.  17/A. § (7) odst. uložit stížnost po dobu 5 let  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. c)bod].

 

Údaje spravované ve spojení s ověřitelností souhlasu

Během registrace, objednávky a zápisu na oběžník ukládá informatiční systém počítačové údaje spojené se souhlasem, a to v zájmu jejich pozdější prokazatelnosti.

 

Spravované údaje

 

Časová data souhlasu a IP adresa dotyčného.

 

Životnost správy údajů

 

Podle právních předpisů se souhlas musí dát později prokázat, a proto se údaje ukládají na promlčecí dobu, po které bude správa údajů zrušena .

 

Právní základ správy údajů

 

Tuto povinnost předepisuje Nařízení 7. článek (1) odst.  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. c) bod].

 

Správa údajů s marketingovým cílem

Správa údajů spojená s posláním informačního zpravodaje

Spravované údaje

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, název a vlastnosti nakoupeného výrobku, pokud byl už dříve zakoupen.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání souhlasu dotyčného.

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který dáte Správci údajů zapsáním na oběžník  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Správa údajů související se zobrazením a posíláním personalizované inzerce

 

Spravované údaje

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka, název a vlastnosti nakoupeného výrobku, pokud byl už dříve zakoupen.

 

Životnost správy údajů

 

Do odvolání souhlasu dotyčného.

 

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který dáte zvlášť Správci údajů během záznamu údajů  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Remarketing

Správa údajů remarketingové činnosti je uskutečněna za pomoci cookies.

 

Spravované údaje

 

Údaje spravované prostřednictvím určitých cookies popsaných v informacích o souborech cookie.

 

Životnost správy údajů

Časový interval uchování údajů daného cookie, více informací naleznete zde:

Google informace o běžných cookie: https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs informace: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Facebook informace: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Právní základ správy údajů

 

Váš dobrovolný souhlas, který dáte Správci údajů použitím webové stránky  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Výherní hra

Proces správy údajů probíhá v zájmu uskutečnění výherní hry.

 

Spravované údaje

 

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Životnost správy údajů

 

Údaje budou po uzavření výherní hry vymazány, s výjimkou údajů výherce, které je podle zákona o účetnictví povinen Správce údajů uchovat po dobu 8 let.

 

Právní základ správy údajů

Váš dobrovolný souhlas, který dáte Správci údajů použitím webové stránky  [Správa údajů podle Nařízení 6. článek (1) odst. a)bod].

 

Správa ostatních údajů

Pokud chce Správce údajů operovat s dalšími údaji, musí předem informovat o podstatných okolnostech správy těchto údajů (právní pozadí a právní základ správy údajů, cíl správy údajů, okruh spravovaných údajů, životnost správy údajů).

 

Informujeme Vás o tom, že Správce údajů musí plnit písemné požadavky úřadů na poskytnutí údajů , které se zakládají na zákonném zplnomocnění.  Správce údajů o těchto předaných údajích podle Infotv. 15. § (2)-(3) odst. vede evidenci  (kterým úřadům, jaký osobní údaj, na jakém právním základě a kdy ho Správce údajů předal), o jejímž obsahu Vás na základě požadavku informuje, s výjimkou toho, že to zákon zakazuje.

 

O využití Zpracovatele údajů a jeho činnosti spojené se správou údajů

Zpracování dat směřující k uložení osobních údajů

Název zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

 

Kontakty na zpracovatele údajů:

 

Telefonní číslo:

 

E-mailová adresa: unas@unas.hu

 

Sídlo: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů provádí Zpracovatel údajů ukládání osobních údajů. Nemá oprávnění k přístupu k osobním údajům.

 

Činnost spravování údajů související s dopravou zboží

Název zpracovatele údajů: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 

Sídlo zpracovatele údajů: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:  +36-29/88 66 70

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů: info@gls-hungary.com

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů na dopravě objednaného zboží. Během toho může Zpracovatel údajů po předání zásilky, operovat do konce kalendářního roku se jménem, adresou a telefonním číslem zákazníka, potom však musí údaje neprodleně vymazat.

Činnost zpracování údajů spojená s posláním informačního zpravodaje 

Název firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje: The Rocket Science Group LLC.

 

Sídlo firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Telefonní číslo firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje:

 

E-mailová adresa firmy provozující systém posílání informačního zpravodaje: privacy@mailchimp.com

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů na posílání informačního zpravodaje. Zpracovatel údajů během toho operuje se jménem a e-mailovou adresou dotyčného v míře potřebné pro zaslání zpravodaje, na požadavek dotyčného je neprodleně vymaže.

 

Správa údajů spojená s účetnictvím

Název zpracovatele údajů: SANCTUS KÖNYVELŐIRODA KFT.

 

Sídlo zpracovatele údajů: 9700 Szombathely, Kórház köz 1. A

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů:

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů ve vedení účetnictví. Během toho Zpracovatel údajů operuje se jménem a adresou dotyčného v míře potřebné pro účetní evidenci, operuje s nimi po dobu odpovídající Zákonu o účetnictví  169. § (2) odst., a potom je neodkladně vymaže. 

 

Zpracování údajů spojené s fakturací

Název zpracovatele údajů: UniPro Service Bt.

 

Sídlo zpracovate údajů: 3300 Eger, Breznai Imre utca 1. 2. em. 9.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:  +36302394477

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů: unipro@net21.hu

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů ve vedení evidence účetních dokladů. Během toho Zpracovatel údajů operuje se jménem a adresou dotyčného v míře potřebné k provedení účetní evidence, operuje s nimi po dobu odpovídající Zákonu o účetnictví  169. § (2) odst., a potom je vymaže. 

 

Zpracování údajů spojené s online platbou

Název zpracovatele údajů: B-Payment Zrt.

 

Sídlo zpracovate údajů: 1132 Budapest, Váci út 4.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:  +36 1 793 6776

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů: info@b-payment.hu

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů v provedení Online platby. Během toho operuje Zpracovatel údajů s fakturačním jménem a adresou dotyčného, s číslem  a datem objednávky, po promlčecí dobu danou občanským zákoníkem.

 

Název zpracovatele údajů: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

 

Sídlo zpracovate údajů: Luxembourg, L-2449 Boulevard Royal 22-24.

 

Telefonní číslo zpracovatele údajů:

 

E-mailová adresa zpracovatele údajů:

 

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů spolupracuje Zpracovatel údajů v provedení Online platby. Během toho operuje Zpracovatel údajů s fakturačním jménem a adresou dotyčného, s číslem  a datem objednávky, po promlčecí dobu danou občanským zákoníkem.

 

Předání údajů

V zájmu fungování programu Spolehlivého obchodu  www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Daňové číslo: 24868291-2-42, Registrační číslo: 01-09-186759) bude po zde provedeném nákupu předána e-mailová adresa zákazníka, resp. název nakoupeného výrobku do správy arukereso.hu. Cíl předání údajů: požadavek na reakci zákazníka a její zobrazení. Takto předané údaje spravuje Online Comparison Shopping Kft. podle Zásad ochrany a správy osobních údajů na www.arukereso.hu. Za Správce údajů předaných v tomto okruhu je stanovena společnost Online Comparison Shopping KFT.

 

Práva, která Vám přísluší při správě údajů

Během životnosti  správy údajů Vám podle Nařízení patří následující práva:

 

právo odvolání souhlasu,

dostupnost k osobních údajům a informacím souvisejících se správou údajů,

právo korektury,

právo omezení správy údajů,

právo k vymazání,

právo k protestu,

právo k přenosu.

Pokud chcete svá práva uplatnit, bude nutné zjištění Vaší identity, a rovněž budete muset komunikovat se Správcem údajů. V zájmu zjištění identity je nutno zadat osobní údaje (identifikace může proběhnout jen na základě takových údajů, které už o Vás Správce vede), a rovněž,  po dobu vyhrazenou v tomto informačním dokumentu pro vyřizování stížnosti, bude Vaše stížnost ohledně správy údajů  dostupná v e-mailové schránce Správce údajů. Pokud jste už byli našimi zákazníky a chcete uvést svou totožnost v zájmu vyřízení stížnosti nebo garance, pak Vás prosíme, abyste zadali i číslo objednávky. I s jeho použitím Vás jako zákazníka můžeme identifikovat.

 

Na stížnosti spojené se správou údajů, odpoví Správce údajů nejpozději do 30 dnů.

 

Právo odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas ke správě Vašich údajů, v tom případě pak zadané údaje z našich systémů vymažeme. Upozorňujeme Vás ale na to, že v případě ještě nesplněné objednávky to může vést k tomu, že nedokážeme provést odeslání zboží. Kromě toho v případě uskutečněného nákupu na základě účetních předpisů nemůžeme vymazat ze systémů fakturační údaje, a pokud nám dlužíte, pak v zájmu získání dlužné částky zpět zákonnými prostředky, rovněž můžeme operovat s Vašimi údaji i přes odvolání souhlasu.

 

Dostupnost osobních údajů

 

Máte právo na to, aby Vám Správce údajů odpověděl, zda operuje s  Vašimi osobními údaji, a pokud s nimi operuje, pak máte oprávnění k tomu:

 

abyste dostali dostupnost k osobním údajům ,

 

 

a aby Vás Správce údajů informoval o následujícím:

cíl správy údajů;

kategorie Vašich osobních údajů, s kterými je operováno;

adresáti nebo kategorie adresátů, kterým Správce údajů osobní ůdaje sdělil nebo sdělí;

plánovaná doba uložení osobních údajů, anebo pokud to není možné, hlediska určení této doby;

že máte právo požadovat od Správce údajů opravu, vymazání nebo omezení správy Vašich osobních údajů, a v oprávněném případě protestovat proti spravování takových osobních údajů;

právo podání stížnosti adresované dozorčím úřadům;

pokud nebyly údaje získány od Vás, pak všechny dostupné informace o jejich zdroji;

o existenci automatického rozhodování (pokud byl použit takový postup), včetně vytvoření profilu, a zároveň o logice použité alespoň v těchto případech, a dále pak sem patřící  informaceo tom, jaký význam má taková správa údajů a jaké případné následky pro Vás může mít. 

 

Uplatnění práva může být směrováno na oprávněnost správy údajů a na její kontrolu, proto v případě opakované žádosti o podání této informace může Správce údajů za její splnění požadovat odpovídající úhradu nákladů.

 

Dostupnost k osobním ůdajům zajisťuje Správce údajů tak, že po Vaší identifikaci Vám e-mailem pošle spravované osobní údaje a informace. Pokud jste zaregistrováni, pak zajistíme dostupnost tak, že vstupem do uživatelské schránky můžete své osobní údaje shlédnout a zkontrolovat.

 

Prosíme, abyste v žádosti označili, že si přejete dostupnost k osobním údajům nebo žádáte o informace spojené se správou údajů.

 

Právo korektury

 

Jste oprávněni k tomu, aby Správce údajů na Vaši žádost bezodkladně opravil nepřesné údaje vztahující se na Vaši osobu.

 

 

 

Právo omezení správy údajů

 

Jste oprávněni k tomu, aby Správce údajů na Vaši žádost omezil správu údajů, pokud nastane některý z níže uvedených případů:

 

nesouhlasíte s přesností osobních údajů, v tomto případě se omezení vztahuje jen na dobu, která je potřebná k tomu, aby Správce údajů zkontroloval přesnost osobních údajů, a pokud se dá přesný údaj zjistit ihned, pak k omezení nedojde;

správa údajů je protiprávní, ale z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s vymazáním údajů (např. protože jsou pro Vás údaje důležité z hlediska uplatnění právního požadavku), a proto nežádáte o jejich vymazání, ale o omezení jejich používání;

 

Správce údajů už osobní údaje pro označený cíl správy nepotřebuje, ale Vy je požadujete k podání, uplatnění nebo k obhájení právní požadavků;  nebo

 

pokud jste proti správě údajů protestovali, ale  správa údajů může být i oprávněným zájmem Správce údajů, pak musí být správa údajů omezena, dokud nepadne rozhodnutí , zda mají oprávněné zájmy Správce údajů prioritu před Vašimi oprávněnými zájmy .

Pokud je správa údajů omezena, pak s výjimkou uložení, lze s takovými osobními údaji operovat pouze s přispěním dotyčného, nebo při podání , uplatnění a obhájení právních požadavků,  nebo v zájmu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo v důležitém veřejném zájmu Unie, resp. některého jejího členského státu.

 

Správce údajů Vás bude o zrušení omezení správy údajů předem (alespoň 3 pracovní dny před zrušením omezení) informovat .

 

Právo k vymazání - likvidaci

 

Jste oprávněni k tomu, aby Správce údajů neprodleně vymazal Vaše osobní údaje, pokud existuje některý z níže uvedených důvodů:

 

osobní údaje už nejsou potřebné k dosažení cíle, pro který je Správce údajů shromažďoval nebo s nimi jiným způsobem operoval;

zrušili jste svůj souhlas a správa údajů nemá jiný právní základ;

na základě oprávněného zájmu protestujete proti správě údajů, a neexistuje  prioritní zákonný důvod (tj. oprávněný zájem) ke správě údajů;

Správce údajů operoval s údaji protiprávně a bylo to konstatováno na základě stížnosti;

osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost Správce údajů, předepsaná unijním právem nebo právem jejího členského státu.

Pokud Správce údajů z jakéhokoliv oprávněného důvodu uveřejnil Vaše osobní údaje, a z kteréhokoliv výše uvedeného důvodu byl povinen je vymazat, je povinen, s přihlédnutím k dosažitelné technologii a nákladům k uskutečnění, provést důvodně očekávané kroky – včetně technických opatření – v zájmu toho, aby informoval jiné správce údajů operujících s těmito údaji, že jste žádali o vymazání kopie, resp. druhopisu těchto osobních údajů nebo odkazu, který tyto údaje obsahuje.

 

Vymazání nelze provést, pokud je správa údajů potřebná:

 

za účelem výkonu práva na získání informací a práva na svobodu projevu;

ke splnění právní povinnosti předepsané správci údajů unijním právem nebo právem jejího členského státu (takovým případem je správa údajů spojených s fakturací, protože uchování faktury je předepsáno zákonem), resp. za účelem provedení úkolu, který je veřejným zájmem, nebo je součástí výkonu veřejné moci, kterou je správce údajů pověřen;

k podání, uplatnění resp. obhájení právních požadavků  (např.: pokud má u Vás Správce údajů pohledávku, kterou jste ještě nesplnili, nebo je v průběhu vyřizování spotřebitelské stížnosti, resp. stížnosti na správu údajů).

Právo na protest

 

Máte právo na to, abyste z důvodů spojených s vlastním stavem kdykoliv protestovali proti správě Vašich osobních údajů, prováděné na základě oprávněného zájmu. V takovém případě už Správce údajů nesmí s osobními údaji operovat, s výjimkou kdy prokáže, že správa údajů je odůvodněna nutnými oprávněnými příčinami, které mají přednost před Vašimi zájmy, právy a svobodami , anebo jsou spojeny s podáním, uplatněním a obhájením právních požadavků.

 

Pokud je s osobními údaji operováno přímo v zájmu uzavření obchodní transakce, jste oprávněni k tomu, abyste kdykoliv proti použití osobních údajů pro tento cíl protestovali, včetně vytvoření profilu, pokud je spojeno přímo s uzavřením obchodu. Pokud protestujete proti správě údajů prováděné přímo v zájmu uzavření obchodní transakce,

 

pak se s osobními údaji pro tento cíl už nesmí operovat.  

 

Právo k přenosu

 

Pokud byla správa údajů provedena automatickým způsobem, nebo se zakládá na Vašem dobrovolném souhlasu, jste oprávněni vyžádat si od Správce údajů, aby Vám poslal údaje, které jste mu sdělili. Tyto údaje Vám Správce údajů poskytne ve formátu xml, JSON, nebo csv, a pokud je to technicky možné, můžete žádat, aby je v této formě předal dalšímu správci údajů.

 

 

Automatizované rozhodnutí

 

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovala platnost rozhodnutí založeném na automatizované správě údajů (včetně vytvoření profilu), které by na Vás mělo právní vliv, nebo se Vás podobným způsobem v podstatné míře dotýkalo. V těchto případech, v zájmu ochrany práv, svobod a oprávněných zájmů dotyčného, musí Správce údajů učinit potřebná opatření, počítaje v to alespoň to právo, abyste mohli od správce údajů žádat zákrok jeho procovníka, mohli vyjádřit svůj postoj a mohli mít proti rozhodnutí námitku.

 

Výše uvedené nelze použít v tom případě, když je:

 

rozhodnutí potřebné v zájmu uzavření nebo splnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů;

vydání rozhodnutí umožněno takovým unijním právem nebo právem unijního členského státu, které ustanovuje i patřičná opatření pro ochranu Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo

založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Přihlášení do evidence ochrany údajů

Na základě Inf. zák. byl Správce údajů povinen určité údaje hlásit do evidence ochrany údajů. Tato povinnost oznámení byla dnem 25. května 2018 zrušena.

 

Opatření k zajištění bezpečnosti údajů

 

Správce údajů prohlašuje, že provedl potřebná bezpečnostní opatření v zájmu toho, aby osobní údaje ochránil proti neoprávněnému přístupu, změně, předání, uveřejnění, vymazání nebo likvidaci, dále pak proti náhodnému zničení nebo poškození, případně proti jejich nedostupnosti způsobené změnou použité techniky.

Správce údajů provede vzhledem k svým technickým a organizačním schopnostem vše v zájmu toho, aby i jeho zpracovatelé údajů dodrželi všechna bezpečnostní opatření, když operují s Vašimi osobními údaji.

 

Možnosti právního odvolání

Pokud podle Vás porušil Správce údajů některý ze zákonných předpisů platných pro správu údajů, nebo nesplnil některou Vaši žádost, můžete u Národního úřadu pro ochranu dat a informační svobodu dát podnět k zahájení vyšetřovacího řízení, jehož cílem je zrušení domnělého protiprávního zpracování údajů (poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Dále Vás upozorňujeme na to, že při porušení zákonných předpisů vztahujících se na správu údajů, nebo když Správce údajů nesplnil některou Vaši žádost, můžete u soudu proti Správci údajů zahájit občanskoprávní řízení.

 

Změna Informací o správě údajů

Správce údajů si vyhražuje právo, že současné Informace o správě údajů může změnit způsobem, který nezmění cíl a právní základ správy údajů. Změněné Informace o správě údajů přijmete použitím webové stránky, provedeném po vstupu změny v platnost.

 

Pokud chce Správce údajů se získanými údaji dále operovat s jiným cílem, než je jejich shromáždění, musí Vás předtím informovat o tomto cíli a sdělit Vám následující informace:

 

o době uložení osobních údajů, nebo pokud to není možné, pak hlediska určení této doby;

o právu, že můžete od Správce údajů požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich korekci, vymazání nebo omezení zpracování, dále pak o tom, že v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu můžete protestovat proti zpracování osobních údajů, a že v případě zpracování údajů založených na souhlasu nebo smluvním styku, můžete žádat zajištění práva na přenos údajů;

 

 

o tom, že v případě zpracování údajů na základě daného souhlasu můžete tento souhlas kdykoliv odvolat;

o právu podat stížnost adresovanou dozorčím úřadům;

o tom, že poskytnutí osobního údaje je dáno zákonným předpisem nebo je smluvní povinností, anebo zda je podmínkou uzavření smlouvy, a zároveň o tom, zda jste povinni zadat osobní údaje, dále pak o tom, jaké možné následky může mít chybějící zadání osobních údajů;

o existenci automatického rozhodování (pokud je takový postup použit), včetně vytvoření profilu, a zároveň na logiku použitou alespoň v těchto případech a srozumitelné informace o tom, jaký význam zpracování údajů má a jaké možné následky může pro Vás mít.

Správa údajů může začít jen tehdy, pokud je jejím právním základem souhlas, i přes poskytnutí všech informací musíte dát k operování s údaji svůj souhlas.

 

Všechny relevantní informace o provozování webového obchodu v tomto dokumentu jsou obsaženy v Obecném Nařízení Ochrany údajů Evropské Unie č. 2016/679 ( dále jen: Nařízení  GDPR) a v zák. 2011. évi CXII.  (dále jen: Info.zák.).

Informace pro kupující
Proč se dá nakupovat v Bonus Shopu klidně?

Protože:
• Každý výrobek má návod k použití v českém jazyce!
• Lze nás kontaktovat i tehdy, když se má vyřídit garanční záležitost!
• Dáváme pozor na kvalitu našich výrobků (pokud je míra reklamací, vztahující se na dané období a výrobek, vyšší než 5%, pak uvažujeme o stažení nebo výměně výrobku).
• Víme co prodáváme!

Vrácení výrobku

1. Pokud nejste spokojeni s výrobkem, pak během 14 dnů (u zvlášť označených výrobků to může být i více), bez udání důvodů, nám můžete výrobek poslat zpět a my Vám zaplatíme 100% ceny výrobku.

Tehdy nemáte nic jiného na práci, než vyplnit formulář o vrácení zboží, a pak nám ho spolu s výrobkem a fakturou poslat zpět, ve stejně pečlivém balení, jako bylo původní. Po převzetí balíčku zkontrolujeme výrobek, zda byl vyzkoušen, použit způsobem odpovídajícím určení výrobku a pak během 1-2 pracovních dnů, nanejvýš během 1 týdne, Vám převedeme peníze.

 

2. Pokud nejste spokojeni a přejete si jiný výrobek, pak musíte také vyplnit formulář o vrácení zboží a naše zákaznické oddělení Vám pošle nový, kurýrní služba pak odnese starý. Tak Vás poslání zpět nebude stát peníze ani čas.

 

3. Garanční záležitosti: nejlepším řešením je navázat kontakt s naším zákaznickým oddělením, kde rozhodneme, zda je potřebné poslat výrobek zpět nebo zda pošleme hned nový.

Formulář o vrácení zboží