Požádání o nové heslo

Formulář k vrácení zboží

  1. Prosíme vyplňte velkými tiskacími písmeny.
  2. Pečlivě zabalte výrobek. Do balíku vložte také vyplněný originál tohoto formuláře a fakturu, a potom ho pošlete poštou na následující adresu:

GreenSite International Zrt., 586 01 Jihlava, Průmyslová 1

Vyměnit bezchybný výrobek nebo vrátit kupní cenu výrobku můžeme jen v případě, že byl do 14 dnů po převzetí balíku předán na poštu k odeslání. Pokud máte jakoukoliv otázku, obraťte se na naší

e-mailovou adresu info@bonus-shop.cz.

Vaše jméno: 

....................................................................................................................................................................................

Telefonní číslo: 

....................................................................................................................................................................................

Adresa objednavatele:

....................................................................................................................................................................................

Číslo faktury patřící k objednávce:

....................................................................................................................................................................................

Číslo Vašeho bankovního účtu:

....................................................................................................................................................................................

Důvod zpětného poslání:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Budete ještě od naší firmy objednávat?               Ano                   Ne                      Snad

Prosíme podtrhnout odpovídající!

Výměna výrobku

Vrácení kupní ceny

 

Údaje o vráceném výrobku:

Název zboží

Množství

Cena za kus

Název náhradního výrobku

Náhradní výrobek

rozměr / barva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: …………………………………….................

 

 

................................................................
Podpis